Perceuses-visseuses

 • NOUVEAU Perceuses-visseuses
  Visseuse à chocs sans fil TID 18
  TID 18-Basic TID 18 C 3,1-Plus TID 18 HPC 4,0 I-Plus TID 18 C 3,1-Set T18 TID18 5,2/4,0 I-Set PDC18
 • NOUVEAU Perceuses-visseuses
  Perceuse-visseuse à percussion sans fil QUADRIVE PDC
  PDC 18/4-Basic PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus PDC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA PDC 18/4 5,2/4,0 I-Set-SCA PDC 18/4 5,2/4,0 I-Set/XL-SCA
 • NOUVEAU Perceuses-visseuses
  Perceuse-visseuse sans fil DRC
  DRC 18/4-Basic DRC 18/4 5,2/4,0 I-Plus DRC 18/4 5,2/4,0 I-Set-SCA DRC 18/4 5,2/4,0 I-Plus-SCA
 • NOUVEAU Perceuses-visseuses
  Perceuses-visseuses sans fil C 18 Li-Ion
  C 18-Basic C 18 HPC 4,0 I-Plus C 18 HPC 4,0 I-Set C 18 C 3,1-Plus
 • NOUVEAU Perceuses-visseuses
  Perceuses-visseuses sans fil T 18+3
  T 18+3-Basic T 18+3 HPC 4,0 I-Plus T 18+3 HPC 4,0 I-Set T 18+3 C 3,1-Plus
 • Perceuses-visseuses
  Perceuses-visseuses sans fil CXS
  CXS 2,6-Plus CXS 2,6-Set
 • Perceuses-visseuses
  Perceuse-visseuse sans fil TXS
  TXS 2,6-Plus TXS 2,6-Set
 • Perceuses-visseuses
  Set de montage perceuse-visseuse sans fil et scie sauteuse pendulaire Li 18
  T 18+3/PSC 420 I-Set
 • Perceuses-visseuses
  Perforateurs sans fil BHC 18
  BHC 18 Li-Basic BHC 18 Li 3,1 I-Compact BHC 18 Li 5,2 I-Plus
 • Perceuses-visseuses
  Visseuses sans fil pour plaquistes DWC 18-2500
  DWC 18-2500 Li-Basic DWC 18-2500 Li 3,1-Compact DWC 18-2500 Li 5,2-Plus
 • Perceuses-visseuses
  Visseuses sans fil pour plaquistes DWC 18-4500
  DWC 18-4500 Li-Basic DWC 18-4500 Li 3,1-Compact DWC 18-4500 Li 5,2-Plus
 • Perceuses-visseuses
  Perceuse-visseuse DR 20
  DR 20 E FF-Plus DR 20 E FF-Set